help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 augustus 1971 houdende goedkeuring van volgende internationale akten :
1. Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van de Socialistische Republiek Roemenië, anderzijds, betreffende de regeling van de hangende financiële kwesties, uitvoeringsprotocol met briefwisseling;
2. Schikking tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Socialistische Republiek Roemenië, betreffende de regeling van de schuldvordering van de ex-Banca Romaneasca op ex-Winterhulp van België, ondertekend te Brussel op 13 november 1970;
3. Verdelingsakkoord tussen België en het Groothertogdom Luxemburg, ondertekend te Luxemburg op 7 december 1970, met het oog op de uitvoering van het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van de Socialistische Republiek Roemenië, anderzijds, betreffende de regeling van de hangende financiële kwesties, ondertekend te Brussel op 13 november 1970


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/08/1971
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/10/1971
Pagina:12087
Advies van de Raad van State 11336