help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 27 juni 2021 houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/06/2021
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/07/2021
Editie:2
Pagina:68372
Advies van de Raad van State 68877
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/07/2021 tot ...