help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 1995 tot goedkeuring van de reglementaire beslissing van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap van 26 januari 1993 tot wijziging van de reglementaire beslissing van 7 februari 1964 tot vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van voorlopige erkenning van de centra of diensten voor revalidatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/04/1995
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/05/1995
Pagina:13727
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1995

Periode van geldigheid van 01/06/1995 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
Besl 26/01/1993