help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 22. Juni 2020 über Maßnahmen im Unterrichtswesen 2020

Decreet van 22 juni 2020 houdende maatregelen inzake onderwijs - 2020


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/06/2020
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/09/2020
Pagina:66003
Advies van de Raad van State 67155
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2020 (art. 145, inleidende zin)

Art. 1, 2°: 01/01/2021 (art. 145, 10°)
Art. 3, 1°: 22/06/2020 (art. 145, 2°: "de dag waarop dit decreet wordt aangenomen")
Art. 3, 2°: 01/01/2021 (art. 145, 10°)
Art. 17: 22/06/2020 (art. 145, 2°: "de dag waarop dit decreet wordt aangenomen")
Art. 22, 1° tot 5°: 01/01/2021 (art. 145, 10°)
Art. 22, 6°, 7° en 8°: 22/06/2020 (art. 145, 2°: "de dag waarop dit decreet wordt aangenomen")
Art. 23, 1° tot 4° en 24: 01/01/2021 (art. 145, 10°)
Art. 42: 01/03/2020 (art. 145, 4°)
Art. 49: 01/07/2020 (art. 145, 9°)
Art. 51 en 52: 01/05/2020 (art. 145, 7°)
Art. 70 tot 72: 16/03/2020 (art. 145, 5°)
Art. 73, 1°: 22/06/2020 (art. 145, 2°: "de dag waarop dit decreet wordt aangenomen")
Art. 73, 2° en 74: 01/01/2021 (art. 145, 10°)
Art. 85 en 94: 22/06/2020 (art. 145, 2°: "de dag waarop dit decreet wordt aangenomen")
Art. 100 en 101: 21/04/2020 (art. 145, 6°)
Art. 102: 01/09/2019 (art. 145, 1°)
Art. 104, 1°: 22/06/2020 (art. 145, 2°: "de dag waarop dit decreet wordt aangenomen")
Art. 104, 2° en 105: 01/01/2021 (art. 145, 10°)
Art. 110: 22/06/2020 (art. 145, 2°: "de dag waarop dit decreet wordt aangenomen")
Art. 113: 01/01/2021 (art. 145, 10°)
Art. 115 en 116: 30/06/2020 (art. 145, 8°)
Art. 125: 22/06/2020 (art. 145, 2°: "de dag waarop dit decreet wordt aangenomen")
Art. 128: 01/01/2021 (art. 145, 10°)
Art. 130: 16/03/2020 (art. 145, 5°)
Art. 140 en 141: 01/07/2020 (art. 145, 9°)
Art. 143: 16/03/2020 (art. 145, 5°)
Art. 144: 24/02/2020 (art. 145, 3°)

Periode van geldigheid van 01/09/2019 tot ...