help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 mei 2020 tot vastlegging van de nadere regels met betrekking tot de reconversie van rusthuisbedden voor het begrotingsjaar 2020 en 2021


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/05/2020
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/05/2020
Pagina:37144
Advies van de Raad van State 67192
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking (art. 11)

Buitenwerkingtreding: oorspronkelijk bepaald op 30/06/2021 (art. 11) en vervroegd op 31/05/2021 door artikel 11 van het BVCGGC van 27/05/201 dat het voorliggend besluit op deze datum opheft

TT

Periode van geldigheid van 22/05/2020 tot 30/05/2021