help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 februari 2020 tot regeling van de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de personeelsleden van de lokale politie voor het jaar 2020


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/2020
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/03/2020
Pagina:13033
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2020 (art. 4)

Art. 3: 31/12/2019 (art. 4)

Periode van geldigheid van 31/12/2019 tot ...