help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 17 juli 2019 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2019
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/01/2021
Pagina:3043
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 08/03/2023 (art. 11, § 1, tweede lid: "op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de laatste van de instemmingsdaden van de contracterende partijen"; de laatste van de instemmingsakten stemt overeen met de W 18/09/2022 die in het BS 08/03/2023 is bekendgemaakt)

Periode van geldigheid van 08/03/2023 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
DVO 06/12/2019  
OBHG 17/12/2020  
DRW 05/05/2022  
DRW 05/05/2022  
W 18/09/2022