help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 november 2019 betreffende de opdrachten aan en de financiering van de verenigingen in het kader van preventie- en bestrijdingsprogramma's voor dierenziekten die tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu behoren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/11/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/11/2019
Pagina:108982
Advies van de Raad van State 66232
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (art. 4)

Periode van geldigheid van 28/11/2019 tot ...