help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/10/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/10/2013
Pagina:74565
Advies van de Raad van State 53930
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2013
Art. 1, 1°: a) inwerkingtreding: 01/10/2013; b) temporeel toepassingsgebied: van toepassing voor de opleidingen die na deze datum starten.

Overgangsbepalingen: art. 5

Periode van geldigheid van 01/10/2013 tot ...