help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 7 april 2019 houdende instemming met de Multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende Nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/04/2019
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/2019
Editie:1
Pagina:71768
Advies van de Raad van State 64465
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/07/2019 tot ...