help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/04/2019
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/2019
Pagina:62139
Advies van de Raad van State 64588
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 6 en 24, 2°: te bepalen door de Regering; Volledig uitgevoerd: 08/07/2021 (BVR 07/05/2021, BS 28/06/2021)
Art. 27 en 28 (Hoofdstuk 4): 01/01/2020
Art. 33, 52: te bepalen door de Regering
Art. 60: te bepalen door de Regering en vastgesteld op 03/11/2020 (BVR 11/09/2020)
Art. 68: te bepalen door de Regering
Art. 76, 2°: 01/01/2019
Art. 134, 135, 137 en 141 tot 143: te bepalen door de Regering en vastgesteld op 03/11/2020 (BVR 11/09/2020)
Art. 145 en 146: 01/04/2019
Art. 147 tot 150: te bepalen door de Regering en vastgesteld op 03/11/2020 (BVR 11/09/2020)
Art. 152: 31/03/2019
Art. 154: a) inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking; b) uitwerking: met ingang van de datum van inwerkingtreding van het bekrachtigd besluit, met name op 01/01/2018

Overgangsbepalingen: art. 157 en 158

Periode van geldigheid van 01/01/2018 tot ...