help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/09/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/05/2019
Pagina:44298
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 64135 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 64135
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/2019 ("op de eerste dag van de zesde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Overgangsbepalingen: art. 3

Periode van geldigheid van 01/11/2019 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt een onjuiste datum van indiening van de adviesaanvraag.