help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 oktober 1950 waarbij de loonsverhogingen, voorzien bij de wet van 6 juli 1948 houdende toekenning van een loonsverhoging als tegenprestatie van sommige compensatievergoedingen, definitief worden en in de bezoldiging der arbeiders worden opgenomen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/10/1950
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/11/1950
Pagina:7814
Advies van de Raad van State 744