help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 januari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2006 tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/01/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/02/2019
Pagina:11058
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer : 65062 // Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle : 65062
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2019

Art. 4: 01/01/2020

Periode van geldigheid van 01/03/2019 tot ...