help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 december 2018 betreffende de vergoeding van de schadeafwikkelaar in het kader van de rechtsvordering tot collectief herstel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/12/2018
Pagina:99084
Advies van de Raad van State 60823
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/12/2018 tot ...