help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 16 juli 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 februari 2018 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen moet voldoen, van de voorschriften voor het door de leverancier op te maken etiket of ander document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de leverancier bij te houden lijsten van siergewassen wat betreft de voorschriften waaraan teeltmateriaal van bepaalde geslachten of soorten van Palmae moet voldoen in verband met Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 16/07/2018
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/08/2018
Page:67515
Avis du Conseil d'Etat Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 63719
Entrée en vigueur / Effet 01/10/2018

Période de vigueur du 01/10/2018 au ...