help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 27/04/2018
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/07/2018
Page:60256
Avis du Conseil d'Etat 62258
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 01/01/2019

Art. 10: 01/10/2018
Art. 24 tot 50: 01/09/2019

Overgangsbepalingen: art. 209, § 2, 210 tot 227 en 228, tweede en derde lid

Période de vigueur du 01/10/2018 au ...
Remarques Artikel 209, § 1: "De kinderbijslagreglementering, vermeld in artikel 3, § 1, 26°, wordt opgeheven vanaf 1 januari 2019 voor de toekenning van gezinstoeslagen". Artikel 3, § 1, 26°, stelt: "kinderbijslagreglementering: het geheel van de regelingen inzake de gezinsbijslagen, vastgesteld door of krachtens de Algemene kinderbijslagwet of de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, alsook alle uitvoeringsbesluiten ervan".