help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 15 juni 2018 betreffende de bovenlokale cultuurwerking

Citeertitel: "Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/06/2018
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/07/2018
Pagina:59306
Advies van de Raad van State 62969
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking
Art. 60: 01/01/2020

Temporeel toepassingsgebied: (1) "Dit decreet wordt voor het eerst toegepast op werkingen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en projecten die lopen vanaf 1 januari 2020." (art. 61). (2) "Dit decreet wordt voor het eerst toegepast op de werking van het steunpunt die loopt vanaf een door de Vlaamse Regering te bepalen datum." (art. 62)

Periode van geldigheid van 05/08/2018 tot 01/05/2024