help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 juli 2018 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/2018
Editie:1
Pagina:57127
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking

Art. 2.12.2 en 2.12.5: 22/12/2017 (datum van de wet houdende de ingetrokken bepalingen)

Uitwerking: begrotingsjaar 2018

TT

Periode van geldigheid van 22/12/2017 tot 31/12/2018