help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief nr. 64 van 24 april 1971 betreffende de verkavelingen die de aanleg van nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen omvatten (art. 57bis § 3, van de wet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/04/1971
Nummer: 64
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/1971
Pagina:6349
Advies van de Raad van State --