help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende vaststelling van de retributies voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 01/06/2018
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 26/06/2018
Page:51825
Avis du Conseil d'Etat 63387
Entrée en vigueur / Effet 01/07/2018, "met uitzondering van de inschrijving tot keuring van teelten van zaaizaad en pootaardappelen, vermeld in artikel 12, § 1, 5°, en de bijbehorende bedragen in bijlage 3, onder B1, dat uitwerking heeft op 1 januari 2018".

Période de vigueur du 01/01/2018 au 31/12/2022