help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 april 2018 tot wijziging van diverse bepalingen inzake het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/04/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/05/2018
Pagina:40503
Advies van de Raad van State 63095
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 3

Periode van geldigheid van 26/05/2018 tot ...