help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 april 2018 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/05/2018
Pagina:39801
Advies van de Raad van State 62665
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 2, 4, 5, 10 en 23 tot 26: 27/08/2019 (KB 19/07/2018)

Periode van geldigheid van 25/05/2018 tot ...