help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 3 mei 2018 tot wijziging van de benaming van het Brussels Instituut voor Milieubeheer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/2018
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/2018
Pagina:39707
Advies van de Raad van State 60494
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 24/05/2018 tot ...
Opmerkingen 1) Terminologische wijzigingen: behalve het uitdrukkelijk gewijzigde KB 08/03/1989, worden in alle wetgevende bepalingen de woorden « het Brussels Instituut voor Milieubeheer », « het Instituut », « het BIM », of elke andere verwijzing naar de instelling van openbaar nut als bedoeld in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, vervangen door de woorden « Leefmilieu Brussel » (art. 3).

2) Analyse: de linken vanaf artikel 3 zijn loutere voorbeelden.