help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het optimalisatietraject functieclassificatie, geldelijke bepalingen en andere bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/04/2018
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/05/2018
Pagina:37943
Advies van de Raad van State 62822
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2018 ("op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van goedkeuring ervan.")
Art. 1, 1°: 01/01/2016
Art. 1, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° en 8°, art. 2, 1°, art. 3, 1°, art. 5, 1°, art. 8, 9, 35 en 52: 14/07/2017
Art. 2, 2°: 01/04/2018
Art. 3, 2°: 31/12/2017
Art. 20, 1°, 26, 38 en 48: 01/01/2018
Art. 37: 01/07/2015
Art. 42 en 46: 01/01/2017
Art. 47: 01/04/2017

Periode van geldigheid van 01/07/2015 tot ...