help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 7 januari 2018 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/01/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/01/2018
Pagina:1474
Advies van de Raad van State 61389
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 4, 7°: 01/09/2019
Art. 5, 6 en 9, 1°: 01/01/2019 (KB 26/02/2018)
Art. 10: oorspronkelijk, 28/10/2018 (KB 26/02/2018) maar art. 11, §2 van het voornoemd KB dat deze inwerkingtreding vaststelt werd ingetrokken bij KB 03/12/2018; vastgesteld op 05/06/2020 (KB 23/04/2020, BS 05/05/2020.)
Art. 12: 01/01/2019 (KB 26/02/2018)
Art. 15: 09/12/2019 (KB 01/10/2019)
Art. 16, 1°: 01/01/2019 (KB 26/02/2018)
Art. 16, 2°: 09/12/2019 (KB 01/10/2019)
Art. 18, 2°: 01/01/2019 (KB 26/02/2018)
Art. 27: 01/03/2018 (KB 26/02/2018)

Periode van geldigheid van 22/01/2018 tot ...