help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 december 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/03/2018
Pagina:19738
Advies van de Raad van State 61400
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: "van toepassing op de beroepen bij de RvV, die worden ingediend tegen beslissingen die ter kennis gebracht worden vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet".

Overgangsbepalingen: art. 13 tot 16

Periode van geldigheid van 22/03/2018 tot ...