help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen van 22 december 1975


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1975
Aard van de akte: Akkoord geneesheren-ziekenfondsen of tandheelkundigen-ziekenfondsen afgesloten binnen het RIZIV
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/01/1976
Pagina:547
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1976 - 31/12/1976 (punt 4 van het akkoord)

TT

Periode van geldigheid van 01/01/1976 tot 31/12/1976
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.