help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017 houdende toevoeging van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven in het toepassingsgebied van diverse reglementeringen die gelden voor het gewestelijk openbaar ambt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/2017
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/2018
Pagina:7500
Advies van de Raad van State 62068
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2018 ("treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van het besluit houdende de overdracht van het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel naar het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven" (BBHR 14/12/2017))

Periode van geldigheid van 01/01/2018 tot ...