help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrest van de Raad van State nr. 64368 van 4 februari 1997

"Vernietigd wordt het besluit van 18 november 1987 van de Vlaamse Executieve houdende aanvulling van het bij koninklijk besluit van 6 december 1976 vastgesteld gewestplan Veurne-Westkust, in zoverre het de eigendom van Paul DOOMS, gelegen aan de Goede Aardestraat en de G. Gezellelaan te Koksijde (Oostduinkerke), ten kadaster bekend Sectie F, nr. 1089, tot natuurgebied bestemt."


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 04/02/1997
Numéro: 64368
Nature de l'acte: Arrêt du Conseil d'Etat
Publication(s) au Moniteur belge
Par extrait ou mention
Date: 01/04/1998
Page:9970
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 18/11/1987

Période de vigueur du 18/11/1987 au ...