help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/12/2017
Pagina:115043
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: begrotingsjaar 2018

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2018 tot 31/12/2018