help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 februari 2016 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte, gedaan te Brussel op 2 december 2010


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/02/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/2017
Editie:2
Pagina:113405
Advies van de Raad van State 57664
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/12/2017 tot ...