help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 december 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 1950 tot aanmoediging van de gezinsactiviteit der diensten voor verzorging aan huis


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1994
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/07/1995
Pagina:19004
Advies van de Raad van State U
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1994

TT 01/01/1994 -31/12/1994