help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 7 december 2017 houdende diverse bepalingen in het licht van de overname van de dienst onroerende voorheffing en van de wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/12/2017
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/12/2017
Pagina:111446
Advies van de Raad van State 61884
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2018

Periode van geldigheid van 01/01/2018 tot ...
Opmerkingen Terminologie: Te rekenen vanaf 01/01/2018, dient begrepen te worden onder « een ambtenaar van de fiscale federale administratie » in zoverre het voorkomt in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het niet aangepast werd door de OBHG 07/12/2017, een ambtenaar aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor het vervullen van de vooropgestelde missies, of, bij het uitblijven van een aanstelling, de ambtenaar van de gewestelijke fiscale administratie, die in de feiten deze missies vervullen (OBHG 07/12/2017, art. 9).