help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté ministériel du 9 janvier 1976 octroyant une allocation temporaire spéciale aux agents de l’Administration du cadastre chargés de l’examen des demandes prévues par l’article 4, § 3, de la loi du 10 avril 1975 relative aux loyers des immeubles d’habitation


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/01/1976
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1975

Periode van geldigheid van 01/06/1975 tot 31/12/2017