help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 januari 2017 houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Nairobi inzake de verwijdering van wrakken, gedaan te Nairobi op 18 mei 2007


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/01/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/2017
Pagina:73288
Advies van de Raad van State 59021
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/07/2017 tot ...