help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 december 1962 betreffende de aanwezigheidsduur van het varend personeel van de ondernemingen die onder het Nationaal Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel ressorteren, dat zijn werk hoofdzakelijk bij tussenpozen verricht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/1962
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/12/1962
Pagina:11714
Advies van de Raad van State 8177