help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 maart 2017 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief voor voorlopige hechtenis


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/05/2017
Editie:2
Pagina:57946
Advies van de Raad van State 59215
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: deze wet is in de relaties met de lidstaten van de Europese Unie die het kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van 23 oktober 2009 inzake de toepassing, tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis hebben omgezet met ingang van 29 mei 2017 van toepassing op de toezending van beslissingen betreffende:
1° enige persoon ten aanzien van wie een beslissing inzake toezichtmaatregelen is genomen in België aan een lidstaat van de Europese Unie en;
2° enige persoon ten aanzien van wie een beslissing inzake toezichtmaatregelen is genomen in een lidstaat van de Europese Unie aan België.


Periode van geldigheid van 29/05/2017 tot ...