help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 april 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/04/2017
Editie:2
Pagina:54117
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 61204
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/05/2017

Temporeel toepassingsgebied: dit besluit is van toepassing op de arbeidsongeschiktheden, periodes van moederschapsbescherming, omgezette moederschapsverloven, borstvoedingspauzes, vaderschaps- of geboorteverloven en adoptieverloven die aanvatten vanaf 1 mei 2017, in zoverre de bepalingen ervan de voormelde risico’s betreffen.

Periode van geldigheid van 01/05/2017 tot ...