help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/2017
Aard van de akte: Décret de la Région wallonne
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/2017
Editie:2
Pagina:48083
Advies van de Raad van State 60437
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2017
Art. 14 et 16: 01/07/2018 (AGW 20/07/2017)

Periode van geldigheid van 01/07/2017 tot ...
Opmerkingen Acte relatif à des matières transférées par la Communauté française ; applicable uniquement en région de langue française.