help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachige Gemeinschaft) vom 19.Januar 2017 zur Indexierung des in Artikel 10 Absatz 1 des Dekretes vom 17. November 2008 zur Förderung der Einrichtungen der Erwachsenenbildung vorgesehenen Höchstbetrages

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 19 januari 2017 tot indexering van het maximumbedrag vermeld in artikel 10, eerste lid, van het decreet van 17 november 2008 ter ondersteuning van de instellingen voor volwassenenonderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/01/2017
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/2017
Editie:2
Pagina:25460
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2017

Buitenwerkingtreding: 31/12/2017 (datum afgeleid uit artikel 1)

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot 31/12/2017
Opmerkingen Het ERDG 17/01/2013 werd enkel als voorbeeld opgenomen. Tenzij zij voor advies aan de Raad van State werden voorgelegd, bevat de databank geen besluiten tot indexering van het maximaal bedrag van de jaarlijkse forfaitaire subsidie die aan de instellingen voor volwassenenonderwijs kan worden toegekend (uitvoering van art. 12, eerste lid, DDG 17/11/2008).