help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 44944 van 18 november 1983

"Vernietigd wordt de omzendbrief van 8 juli [lees: april] 1992 van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan de personeelsleden van de samenwerkingssecties met betrekking tot de toepassing van artikel 47, § 5, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/11/1993
Nummer: 44944
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 08/04/1992

Periode van geldigheid van 08/04/1992 tot ...