help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 31/94 van 31 maart 1994

"vernietigt artikel 51, 2°, van het bestreden decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 januari 1993 in zoverre het artikel 181 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap met een achtste lid aanvult."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/1994
Nummer: 31/94
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/04/1994
Editie:1
Pagina:10169
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld