help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2003 waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart (PC 139) de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs 's nachts en/of op zondag tewerk te stellen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/06/2016
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/06/2016
Pagina:38654
Advies van de Raad van State 59370
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/06/2016 tot ...
Opmerkingen Art. 1: niet geanalyseerd omdat het gewijzigde besluit niet werd opgenomen in de databank.