help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 4 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/05/2016
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/06/2016
Pagina:34012
Advies van de Raad van State 58692
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 12/06/2016 tot ...