help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 25 maart 2016 houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie en hun rechtverkrijgenden


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 25/03/2016
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 14/04/2016
Edition:2
Page:24358
Avis du Conseil d'Etat 58409 + 58908 + 58907
Entrée en vigueur / Effet Art. 2 en 3: 31/12/2015 ("in werking op de door de Vlaamse Regering te bepalen datum (...) en uiterlijk op 31 december 2015")
Art. 4 tot 12: 01/01/2013
Art. 13: 01/01/2016
Art. 14 tot 28: 01/01/2013
Art. 29: 24/04/2016 (10de dag na bekendmaking)

Période de vigueur du 01/01/2013 au ...