help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016 tot oprichting van de Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen van toepassing op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/01/2016
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/02/2016
Pagina:8352
Advies van de Raad van State 56929
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2016

Buitenwerkingtreding: Overgangsbepalingen: BVR 17/05/2019, art. 137 en 139

Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot 31/12/2019
Opmerkingen Advies RvS: niet vermeld in de aanhef.