help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 2016 tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de 4 september 2014 tot vaststelling van het model van aangifteformulieren voor de belasting op het verbranden van afvalstoffen en houdende de aanstelling van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en invordering van deze belasting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/01/2016
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/01/2016
Editie:2
Pagina:6022
Advies van de Raad van State 57826
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 1: "vanaf het belastingjaar 2015"

Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot ...