help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aan diverse bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 18/12/2015
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 28/12/2015
Edition:1
Page:78849
Avis du Conseil d'Etat 58281
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking
Art. 1, 1°: te bepalen door de Vlaamse minister. Volledig uitgevoerd: 25/11/2016 (MBVO 09/09/2016)
Art. 8, 1°: 01/01/2016 en "voor het eerst van toepassing op dossiers waarvan de melding of de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend vanaf 1 januari 2016"
Art. 8, 2°: te bepalen door de Vlaamse minister; Volledig uitgevoerd: 25/11/2016 (MBVO 09/09/2016)
Art. 9, 2°: 01/01/2016 en "voor het eerst van toepassing op dossiers waarvan de melding of de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend vanaf 1 januari 2016"
Art.10, 1°: 01/01/2017 en "voor het eerst van toepassing op dossiers waarvan de melding of de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend vanaf 1 januari 2017"
Art. 10, 2°: 01/01/2016 en "voor het eerst van toepassing op dossiers waarvan de melding of de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend vanaf 1 januari 2016"
Art. 15: te bepalen door de Vlaamse minister. Volledig uitgevoerd: 25/11/2016 (MBVO 09/09/2016)
Art. 16, 1°: te bepalen door de Vlaamse minister. Volledig uitgevoerd: 25/11/2016 (MBVO 09/09/2016)
Art. 19: te bepalen door de Vlaamse minister. Volledig uitgevoerd: 25/11/2016 (MBVO 09/09/2016)
Art. 20 en 21: 01/01/2016 en "voor het eerst van toepassing op dossiers waarvan de melding of de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend vanaf 1 januari 2016"
Art. 22 : 01/01/2017 en "voor het eerst van toepassing op dossiers waarvan de melding of de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend vanaf 1 januari 2017"
Art. 23, 1°: 01/01/2016 en "voor het eerst van toepassing op dossiers waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend vanaf 1 januari 2016"
Art. 24: 01/01/2017 en "voor het eerst van toepassing op dossiers waarvan de melding of de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend vanaf 1 januari 2017"
Art. 25: 01/01/2016 en "voor het eerst van toepassing op dossiers waarvan de melding of de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend vanaf 1 januari 2016"Période de vigueur du 01/01/2016 au ...