help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 januari 1981 - Rijksfaculteit van de landbouwetenschappen te Gembloux - Wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1962 tot vaststelling van het statuut van de geaggregeerden, de repetitors en het wetenschappelijk personeel bij de Rijkslandbouwhogescholen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 april 1965 en 14 november 1978


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/01/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 26/03/1981
Pagina:3667
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld